Bitcoin Controls Euroopan komission puheenjohtajan vuoden 2017 prioriteettiluettelossa

Äskettäin Euroopan parlamentin julkaisema raportti koski Bitcoinin kaltaisia ​​salausvaluuttoja. Tämä on osa Euroopan komission (EY) painopisteitä rahanpesun torjunnassa. Virasto pyrkii saavuttamaan tämän ennen vuoden 2017 loppua.

10 EY: n ensisijaista aluetta

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker siirtyi EY: n johtoon 1. marraskuuta 2014. Hän tunnisti niin sanotut 10 ensisijaista aluetta, joiden tulisi toimia komission suuntaviivoina seuraavien viiden vuoden aikana. Se on nyt saavuttanut toimikautensa rajan.

Nämä Internetissä julkaistuihin raportteihin perustuvat 10 prioriteettia ovat seuraavat:

 1. Uusi vauhti työpaikoille, kasvulle ja investoinneille
 2. Yhdistetyt digitaaliset sisämarkkinat
 3. Kestävä energiaunioni tulevaisuuteen suuntautuvalla ilmastonmuutospolitiikalla
 4. Oikeudenmukaiset ja syvemmät sisämarkkinat, joilla on merkityksellinen teollisuuspohja
 5. Oikeudenmukainen ja syvempi talous- ja rahaliitto
 6. Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa
 7. Keskinäiseen luottamukseen perustuva oikeus- ja perusoikeuksien alue
 8. Uusi maahanmuuttopolitiikka
 9. Eurooppa vahvempana globaalina toimijana
 10. Demokraattisten muutosten unioni

Virtuaalivaluuttojen rooli

Tilanne vuoden 2016 puolivälissä -julkaisussa ei ollut yhtään digitaalista valuuttaa koskevaa teosta. Vuoden 2017 versiossa mainitaan kuitenkin nämä prioriteetti # 7: n salausvaluutat terroristien ja terroristitoimien torjunnassa. Viime heinäkuussa (2016) EY otti käyttöön tiukemmat säännöt virtuaalivaluutan käyttäjille. Vuoden 2015 neljännessä rahanpesudirektiivissä tehtiin muutoksia. Tämä lopetti epäselvyyden, joka luonnehtii sähköisiä valuuttatapahtumia. Seuraavat ongelmat havaittiin:

 1. Turvallisuustoimenpiteet korkean riskin kolmannen maailman maista peräisin oleville rahoitusvirroille.
 2. Taloudellisten älykkäiden yksiköiden valtuudet Euroopan unionissa (EU).
 3. Kansallisten pankkilaitosten keskitetyt järjestelmät sekä maksutilirekisterit.
 4. Salausvaluuttoihin ja määrittelemättömiin etukäteen maksettuihin kortteihin liittyvät riskit.

Mainittujen tarkistusten tarkoituksena on asettaa tiukka politiikka kaikille näille valuutoille, mikä voi vähentää vaaroja, kuten terroriryhmien ja nimeämättömien siirtokuntien rahoittamista. Euroopan parlamentin puheenjohtaja Martin Schulz, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Robert Fico ja Juncker totesivat raportin viimeisessä osassa, että Euroopan kansalaisten turvallisuuden parantaminen on 10 ensisijaisen kohtelun kohteena olevan pisteen joukossa. Tämä varmistaa huomattavan edistyksen tämän vuoden loppuun mennessä. Digitaaliset valuutat kuuluvat välineeseen, jolla parannetaan välineitä terrorismin tekemiseksi rikokseksi ja rahanpesun torjumiseksi sekä taloudellisen tuen antamiseksi terroristiryhmille..

EU: n jäsenet noudattavat sitä

Kaikkien unionin jäsenten on noudatettava näitä uusia valtuuksia 26. kesäkuuta (2017) mennessä, mikä tarkoittaa, että virtuaalivaluuttoja koskevia säännöksiä sovelletaan kyseisenä päivänä. Tämä asettaa salausvaluutanvaihdon EU: n rahanpesudirektiivin soveltamisalaan. Virtuaalivaluutalle määritettiin myös laillinen määritelmä. ”Se on arvon digitaalinen esitys, jota ei anna julkinen toimisto tai keskuspankki. Oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt hyväksyvät sen maksutavaksi. Valuutta voidaan tallentaa, siirtää tai käydä kauppaa elektroniikan välityksellä. ” Mainittu kuvaus sisällytetään EU: n jäsenmaiden rahanpesulakiin tämän vuoden 1. tammikuuta alkaen.

Unionin jäsenet joutuvat toimittamaan viranomaisille keskuslistan, joka sisältää pankkeja ja maksutilien käyttäjiä koskevia tietoja. Tämä helpottaa pääsyä, kun epäillään laitonta toimintaa. Sekä EU että Yhdysvallat hyväksyivät toimenpiteitä tämän suuntaan. Huhtikuussa 2015 Euroopan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle mainittiin, että EU: n ja Yhdysvaltojen terrorismin rahoituksen seurantaohjelma (TFTP) antaa jäsenille mahdollisuuden pyytää taloudellisia tietoja kun on olemassa riittävä epäilys terroristitoiminnasta. TFTP antoi johtoasemia, jotka liittyivät moniin terrorismin epäiltyihin ja heidän kannattajiinsa.

OneCoin

Muutokset koskevat avoimen lähdekoodin virtuaalivaluuttoja, jotka sallivat tunnistamattomat tapahtumat. Näitä ovat Bitcoin ja OneCoin. Keskitetysti virtuaalivaluuttana OneCoin noudattaa jo kaikkia uusia sääntöjä estääkseen käyttäjiä osallistumasta rikoksiin. OneCoin seuraa asiakkaita ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat laillisen kehityksen mukaisia. Rahanpesun, henkilöllisyysvarkauksien, taloudellisten huijausten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi OneCoin otti käyttöön KYC (know-your-customer) -politiikat. Nämä estävät mainitun valuutan käyttäjien mahdolliset väärinkäytökset. OneCoin on salakolikko, jolla on oma Blockchain.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi oikeudellisen asiakirjan, jossa mainitaan syyt EU: n jäsenille pidättäytyä mainostamasta virtuaalivaluuttoja, kuten Bitcoin. Keskuspankin virkamiehet tunnustavat teknisen kehityksen, joka liittyy hajautettuun kirjanpitotekniikkaan, joka ohjaa vaihtoehtoisia maksutapoja. Tällaisilla valuutoilla voi olla potentiaalia parantaa tehokkuutta, kattavuutta, maksuvaihtoehtoja ja siirtotekniikoita. Lainsäädäntövirastot eivät kuitenkaan saa edistää sen käyttöä, koska ne eivät ole laillisia maksuvälineitä, ja keskuspankit ja hallitukset hyväksyvät ne valuuttoina.

Salausvaluutat ovat epävakaita, eikä niillä ole riittävää takeita siitä, että käyttäjät voivat vaihtaa digitaalisen valuuttansa hyödykkeisiin, palveluihin ja laillisiin vastineisiin. Lausunnossa todetaan seuraavaa: “Taloudellisten tekijöiden riippuvuus digitaalisista valuutoista voi vaikuttaa keskuspankkien hallintaan rahan tarjonnassa, jos se kasvaa suuressa määrin tulevaisuudessa. Hintavakauteen liittyy todennäköisesti vaaroja, vaikka nykyisen käytännön mukaan riskit ovat rajalliset. EU: n lainsäätäjien on tarkoituksenmukaista valvoa virtuaalivaluuttoja rahanpesun vastaisen toiminnan ja terrorismin vastaisen toiminnan näkökulmasta rahoitustoimintaryhmän suositusten mukaisesti. “

EKP: n kanta on vastaus Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston ehdotukseen päätökseksi muuttaa EU: n direktiiviä, jossa keskitytään ehkäisemään alueen rahoitusjärjestelmän hyväksikäyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Nämä laitokset uskovat, että Bitcoinin kaltaiset salausvaluutat aiheuttavat suurempia riskejä verrattuna valtavirtoihin.